Kde:
Stará Ves (Kino) 25. 9. 2020

Prezence:
Od 16:00 - 16:30,

Start:
U kina 16:30

Startovné:
ZDARMA

Ceny:
Ceny pro první tři v kategorii. U kategorií  0 -5 let malá drobnost pro všechny.

Pořadatel:
SVČ Rýmařov

Kategorie
0 - 3       dívky a kluci zvlášť   (1x320M)
4 - 5       dívky a kluci zvlášť   (1x 500m)
6 - 7       dívky a kluci zvlášť    (2x 500m)
8 - 9       dívky a kluci zvlášť    (1x 500m + 2x 600m terén)
10 -11   dívky a kluci zvlášť (1x 500m + 3x 600m terén)


Tratě.
Okruh 320m
Okruh 500m

Partneři a sponzoři:
 

Jiné:
Bez použití cyklistické přilby se závodník nesmí závodu zúčastnit! Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pravidla silničního provozu a pokynů pořadatelů. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. Toto účastník stvrzuje zaprezentováním na startovní listině.